בלאט 1 פון 1

ווי אזוי זוכט מען אינפארמאציע

געשריבן: דינסטאג מאי 28, 2019 5:02 pm
דורך samuel
אזוי ווי איך האב געכאפט א נקודה וועגן די ענין פון נארקיסיסט דיסארדער, וועל איך עס
צוטירן, און מאכן פון עס א טאפיק, דא.

וויסן זאל מען וויסן, אז עס איז אן ענין וואס ס'איז סתום וחתום, אפילו נאכ'ן אונטערזוכן
נאך אלע איהרע אינפארמאציע'ס אנליי'ן, די פארמאלע פון פסיכולוג'ן וכדו, און די נישט פארמאלע, איז עס נאך
אלץ בבחי' באהאלטן.

דאס איז אלעס ווען א צווייטער פארשוין טוט זוכן די אינפארמאציע'ס. משא"כ ווען די וויקטי'ם אליינ'ס זוכט, דעמאלט
איז שוין גאהר אנדערש.

ווען די וויקטים אליין זוכט אינפארמציע, גייט ער צו צו דעם מיט מעהר טראס'ט און
אין א שלב ווייטער - צו מעהר טראסט'פאהלער פלעצער אינאיינעם ווי למשל; די בעלי עקספיריענ'ס אליינס, וואו ער אליין טראס'ט מעהר.

וועלכע חלקים זענען אזוי שטארק באהאלטן ווען אן אלגעמיינער מענטש זוכט אינפארמאציע און פארוואס?

מען זעהט דארט צוטירן די פאלגענדע אינפארמאציע;

ס'איז דא א מושג פון א גאנצע משפחה פון א נארקיסיסט צו זיין געזייטיגט מיט די נארקיסיסט - אקעגן זיין/איהר
קרבן אונעם משפחה.

יעצט איז עס לכאורה פארענטפערט, און ס'אויך פארשטענדליך וויאזוי צו צוגיין צו פארשידענע אינפארמאציע'ס.