בלאט 1 פון 1

די גוטע חלק

געשריבן: דאנארשטאג מאי 30, 2019 1:26 pm
דורך samuel
אזוי ווי די באשעפער האט באשאפן טעכנאלאגיע, קאמפיאטער, טעלעפאון
און סעל פאון וכו', קען מען זיך אוודאי אראפ לערנען פון דעם גוטע זאכן אונעם לעבן

און אזוי ווי מען טאהר דאך נישט דערמאנען וועגן א סמארט פאון אבער, ווייסט וואס?
דא ליגט דער בעסטע הסבר אויף וואס דיע ענין איז געוואודמעט אויף

ווען מען טוהט אנכאפן דער ח"ו סמארט פאון אויף איהרע סְקְרִי'ן וכדו' אז ס'זאל
אזוי, ארויף פארן און אראפ פארן, זאל מען וויסן אז עס איז דא עפעס וואס
מען קען זיך דא אין אמת'ן ארויס לערנען דערפון אויכעט

בשעת מען טוהט שרייבן און טייפ'ן אויף אזעלכע סארט סְקְרִי'ן, ווערט אויך געשאפן א
שיינער שטיקל השקפה'לע צו די סמארט פאון'ס בחור'ל

די השקפה איז; אז אומגעכאפטער'הייט [אומבאמערקענדיג], טוהט דער טֵייפֶּע'ר עפעס
א גוטער פונקציע אונעם נפש זיינע

?וואס קען שוין זיין דער גוטער פונקציע דָאהִי

דער פונקציע איז, אז ער טוהט זיך מְרַסֵן זיין [רִיסְטְרֶעינֶע'ן] א גאנצן צייט בשעת'ן
שרייבן וכדו' פון עפעס טוהן נישט גוט

ער איז זיך מְרַסֵן פון צו שרייבן די רָאנ'ג ווארט, אדער ארויף לייגן די
רָאהנְ'ג קליפ'ס (און אזוי ווייטער וכדומה וכיוצא) אויף א שטארקן אופן, כדי נישט זיך צו
פארשעמען וכדומה.

האט עס איינער געכאפט אמאל?

עס איז א מוסר השכל פאר'ן לעבן לכאורה, בבחי'מאויבי תחכמני

אָהטִי דאס דארף זיין די גוטע זכרונות פונעם (ח"ו סמארט)פאון, אויף פראבירן עס
צו נוצן [יאטילייז'ן] אין דער טאג טעגליכן לעבן, מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף