בלאט 1 פון 21

א ברייטע אויפקלערונג איבער די פראבלעם בנוגע חינוך

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 5:20 pm
דורך בריווח
מציאות הדברים

אזוי ווי אסאך זאכן אין די וועלט, ובעיקר ביי אידישקייט זאכן וואו עס איז דא חילוקי דיעות קען עס אסאך מאל קומען נישט ווייל עס איז באמת דא חילוקי דיעות, נאר משום חיסרון ידיעה. די פאקט געשעט אז נישט יעדע מענטש לייגט זיך אריין עד הסוף ארויסצוהאבן א פראבלעם, וויסן די פרטים וואס זענען אמאל זייער דקות'דיג און קאמפליצירט, און דעריבער ווען מען הערט עפעס נאכזאגן, אדער אפילו געשריבן מאכט מען א טעות און מען האט נישט ארויס די זאך געהעריג און דאס ברענגט די חילוקי דיעות און די אלע נאכפאלגענדע פראבלעמען.

אצינד איז די פראגע איבער די פראבלעם איבער חינוך אין ניו יארק, און עס זענען דא פארשידענע דיעות איבער דעם בכלליות און בפרטיות. עס קען זיין אז אויף געוויסע זאכן זענען באמת דא חילוקי דיעות, אבער כ'שפיר אז א ריזיגע טייל פון די חילוקי דיעות איז איינפאך חיסרון ידיעה, און אז מען מישט אויס פארשידענע פרטים.

דעריבער וויל איך אביסל אראפשרייבן וואס מען האנדלט דא, און כ'מיין עס וועט אסאך טוישן ביי מענטשן זייער מיינונג, בארואיגן פארשידענע פחדים אא"וו.

"וואו האלט די מערכה"?

די ערשטע זאך דארף מען פארשטיין "וואו אין די מערכה" מען האלט יעצט. ביי וועלכע שטאפל אין די מערכה, ווייל אין דעם ווענד זיך ווי פארשטענדליך אסאך וואס מען דארף טאן.

וואו מען שטייט אויף די מינוט איז, אז עס איז נאכנישט דא קיין אקטיווע גזירה. דאס הייסט די שטאט האט נאכנישט אריינגערעדט איבער וויאזוי און וואס מען זאל לערנען אין די היימישע מוסדות. די קאמישאנער האט געהאט ארויסגעלייגט גיידליינס, אבער א ריכטער האט עס ארויסגעווארפן, און געזאגט אז מען דארף דורכגיין א געוויסע פראצעדור אויף ארויסצושטעלן די סארט גיידליינס, און זי האט עס נישט געקענט טאן אויף די אייגענע האנט.

דער ריכטער האט געזאגט אז אויף איינצופירן די גיידליינס דארף עס דורכגיין א אפשטימונג ביי די "באורד אוו רידזשענס" – מיר וועלן שוין צוריק קומען פונקטליך וואס דאס איז – און בעפאר זיי געבן זייער אפשטימונג, דארף מען געבן א געלעגנהייט פאר די מענטשן וואס קענען באטראפן ווערן דערפון צו זאגן זייער מיינונג.
טא, ווי מען שטייט אצינד אויף די מינוט איז די גזירה "נאכנישט" אין קראפט.

וואס יא? מען שטייט ר"ל זייער נאענט אז די גזירה זאל ח"ו אריינגיין אין קראפט. איינמאל עס זאל חלילה צוקומען צו דעם אז די באורד אוו רידזשענס זאלן שטימען אויף די גיידליינס, דאן איז עס אין קראפט חלילה היו לא תהיה.

די באורד אוו רידזשענס

לאמיר זעהן וואס און ווער זענען די באורד אוו רידזשענס.

די באורד אוו רידזשענס זענען א גרופע מענטשן, וואס זיי זענען געשטעלט דורך די רעגירונג, אז זיי זאלן איבערקוקן און באשליסן אלעס אנבאלאנגט עדיוקעישאן. זיי דארפן באשטעטיגן וואס מען זאל לערנען וויאזוי מען זאל לערנען אא"וו.

זיי זענען נישט קיין ערוועלטע מענטשן, און זענען נישט קיין עקספערטן אויף געזעץ. און דאס איז א זייער וויכטיגע פונקט.

ווען מען רעדט צו א פאליטיקאנט, אדער אפילו א ריכטער וואס איז ערוועלט, איז דא עפעס א זייער שטארקע וואפן קעגן זיי. דהיינו "וואלן"! יעדע פאליטיקאנט ציטערט פון די וויילער. ער ווייסט אז וואס ער טוט וועט ער דארפן אפגעבן דין וחשבון ביי די קומענדיגע וואלן. און עס מאכט זיך טאקע די פראבלעם אסאך מאל, אז איינמאל א פאליטיקאנט האלט שוין נישט ביים לויפן נאכאמאל, וועט ער טאקע טאן פיל מער ווי ער וואלט געטאן בעפאר ווייל ער האט שוין נישט מורא.

אבער די פונקט איז, אז ווילאנג ער איז נאך אנגעוויזן אויף די וויילער, ציטערט ער פון דעם, און מען קען דאס נוצן צו לייגן דרוק. און דאס איז טאקע וואס מען טוט איבעראל אין גאנץ אמעריקע און אין די גאנצע וועלט. ווען מען וויל עפעס אויספירן ביי א ערוועלטע מענטש לייגט מען דרוק.

די סארט דרוק קען זיין אומדירעקט, אויפ'ן שיינעם וועג, מען בעט און יענער פארשטייט אליינס וואס ער האט צו טאן, אדער אמאל פעלט זיך אויס אפען צו סטראשאן. מען זאגט אז אויב טוט ער נישט כך וכך וועט מען נישט וועלן פאר אים.

און אויב האט דער וואס סטראשעט א שטארקע כח, מען האט צום ביישפיל א בלאק וואוט וכדו' וועט זיך דער מענטש דערשרעקן.

דאן איז דא ווען מען רעדט צו א ריכטער אדער א לויער. דארט קען מען רעדט "געזעץ" שפראך. אז מען רעדט צו דער באאמטער פון די שטאט וואס איז ממונה מצד געזעץ, דער וואס ווען די שטאט וויל עפעס דורכפירן פרעגט מען יענעם איבער די לעגאליטעט וכדו', אדער אז מען פארהאנדלט מיט די "געזעץ" טייל פון א זאך וואס די שטאט וויל דורכפירן, קען מען אלס ארויפברענגען טענות אז די געזעץ איז נישט אויסגעהאלטן לויט די קאנסטיטוציע וכדו'.

וויאזוי מען האט באקעמפט די גזירה קעגן מציצה בפה

א זייער גוטע דוגמא פאר די אלע נקודות וואלט געווען די מערכה וואס כלל ישראל האט געפירט איבער מציצה בפה.

די ערשטע נקודה אז איבער א ערוועלטער באאמטע האט מען א שטארקע כח ווייל ער האט מורא פון וואלן. פאר די וואס האבן מיטגעהאלטן די געשעענישן דעמאלט וועלן דאס געדענקען. די גזירה איבער מציצה איז בעצם צוויי מאל אפגערופן געווארן. איין מאל אונטער מעיאר בלומבערג און איינמאל אונטער מעיאר דע-בלאזיא.
אונטער מעיאר בלומבערג איז געווען די ערשטע מאל וואס די עוכרי ורשעי ישראל האבן געוואלט אז מען זאל רעגולירן די הייליגע מצוה. מען האט אסאך גע'שתדל'ט, אבער די דורכברוך איז געקומען ווען מען איז געזעצן ביים אים א דעלעגאציע פון רבנים, און מען האט אים געזאגט זייער אומצוויידייטיג אז מען גייט דאס נישט פאלגן. און אז מיר זענען גרייט אויף אלעמען און נישט נאכגעבן.

מעיאר בלומבערג האט דאן געהאלטן בעפאר ווידערערוויילונג, און האט זיך צוגעכאפט דערצו. ער האט געבעטן אז מען זאל שטימען פאר אים און ער וועט אפלאזן די עסק. ווער עס געדענקט איז דעמאלט געווען א אויסנאמס פאל וואו מען האט געמאכט א ראלי פאר אין אינמיטן וויליאמסבורג, רבנים האבן געשריבן בריוון אז מען זאל שטימען פאר אים, זאכן וואס זענען באמת געווען אנדערש ווי נארמאל, ווייל דאס איז געווען וואס ער האט געוואלט, און מען האט גענוצט זיין דאגה איבער די וואלן צו לייגן אויף אים דרוק.

און דאן איז די גזירה טאקע אפגערופן געווארן, אבער ליידער נאר אויף צייטווייליג.

נאכדעם וואס ער האט געווינען ווידערערוויילונג און האט שוין נישט געפלאנט צו לויפן אלס מעיאר נאכאמאל, האט ער זיך נישט אליינס גענומען דערצו באלד, אבער ווען די פושעי ישראל האבן נאכאמאל אנגעהויבן פארפירן און לייגן אויף אים דרוק, דארט האט ער שוין פון די היימישע אידן נישט געהאט קיין דרוק, און פון די פרייע יאר, ווייל ער האט געהאט חלומות מעגליך צו לויפן פאר פרעזידענט און האט געוואוסט אז דאן וועט מען אים דאס אריינווארפן אין פנים, האט ער זיך אויסגעדרייט זיין רוקן צום יהדות החרדית, געבראכן זיינע צוזאגן און זיך טאקע גענומען שטעלן רעגולאציעס אין פארום פון די "קאנסענט פארום" וואס ער האט געוואלט אז אלע עלטערן זאלן דארפן אונטערשרייבן, אויב ווילן זיי אז מען אל מאכן פאר זייער קינד מציצה בפה.

מען איז דאן געגאנגען אין געריכט. אין געריכט איז שוין געווען א צווייטע שפראך צו רעדן. מען האט גע'טענה'ט אז דאס איז "רעליגיע" און די רעגירונג האט נישט אריינצורעדן אין רעליגיע. די געריכטן זענען געגאנגען אהין און צוריק. אונז האבן גע'טענה'ט אז עס איז רעליגיע, די שטאט האט גע'טענה'ט אז נישט.

די ענדגילטיגע פסק אין געריכט איז געווען אז זיי זענען מודה אז עס איז טאקע רעליגיע, און דעריבער אויב וויל די שטאט אריינרעדן דערינען קענען זיי דאס נאר טאן מיט גאר שווערע תנאים. דאס איז געווען א שטארקע געווינס פאר היימישע אידן.

אבער די גזירה איז נאך אלס נישט געווען אפגעווארפן. ווייל דאס אז די שטאט דארף נאכקומען די שווערע תנאים מיינט נישט אז זיי קענען נישט אריינרעדן אין רעליגיע. זיי קענען יא, נאר עס איז זייער שווער.

דאס איז א פונדאמענטאלע טעות וואס אסאך מענטשן האבן. מענטשן מיינען אז די רעגירונג קען נישט אריינרעדן אין רעליגיע. דאס איז נישט ריכטיג. לויט די געזעץ קען די שטאט אריינרעדן אין יעדע טייל פון רעליגיע, נאר זיי דארפן נאכקומען א שווערע תנאי פון "סטריקט סקרוטעני". און נאכצוקומען די תנאי איז נישט קיין גרינגע עסק.

עכ"פ די געווינס אין געריכט איז געווען אז די געריכט האט געזאגט עס איז טאקע רעליגיע, און עס פאלט אונטער סטריקט סקרוטעני. אבער די מעגליכקייט פאר די גזירה איז ווייטער געווען.

אינצווישן איז ווידער אריינגעקומען פאליטיק.

נאך איידער די לעצטע פסק פון געריכט איז ארויסגעקומען און מעיאר בלומבערג איז מער נישט געלאפן נאכאמאל, זענען אבער געלאפן עטליכע קאנדידאטן אים איבערצונעמען. מען האט גערעדט מיט די קאנדידאטן, און טייל פון זיי האבן זיך פארפליכטעט אז אויב וועט מען שטימען פאר זיי וועלן זיי אפרופן די גזירה. צווישן זיי איז אויך געווען דע-בלאזיא.

און וכך הוה. דע-בלאזיא האט צוגעזאגט אז ער וועט טאן וואס ער קען. און ווען ער איז געווארן מעיאר און עס איז געקומען די פסק פון געריכט איבער די סטריקט סקרוטעני האט ער זיך צוגעכאפט דערצו און מבטל געווען די גזירה ב"ה.

און דער אויבערשטער זאל האלטן די רעכטע האנט ווייטער.

אלזא, זעהט מען פון דעם זייער שטארק די קראפט פון לייגן דרוק אויף א פאליטיקאנט איבער די וואלן, און אפילו זאגן גאנץ שטרענג אז ער זאל זיך צושטעלן. אויך זעהט מען די קראפט פון לעגאלע טענות אין געריכט.

וואס קען מען אצינד טאן?

אבער דא קומען מיר צוריק צו פריער. דאס איז אלס ווען מען רעדט פון א פאליטיקאנט, א ערוועלטער מענטש. אדער ווען מען איז אין געריכט און מען דארף טענה'ן מיט די ריכטער, אדער מיט א לויער פון די רעגירונג אא"וו.

וואו אונז שטייען אצינד מיט די פראבלעם איבער די חינוך איז געלויבט דעם אויבערשטן נאך איידער דארפן רעדן צו פאליטיקאנטן, און נאך איידער מען איז אין געריכט. מען רעדט פון רעדן און שתדלן ביי די באורד אוו רידזשענס. מען דארף זיי בעטן און פועלן אז זיי זאלן נישט געבן זייער צושטימונג צו די נייע גיידליינס.

אויב חלילה דאס שתדלן ביי זיי וועט זיך נישט אויסארבעטן, און זיי וועלן יא וועלן שטימען פאר די גיידליינס, דאן וועט מען דארפן אנהויבן לייגן דרוק אויף די פאליטיקאנטן אז זיי זאלן טוישן דאס געזעץ. און אויב וועט דאס אויך נישט ארבעטן ח"ו וועט מען דארפן גיין אין געריכט עס צו באקעמפן.

און ווען מען וועט חלילה דארפן אנקומען צו די פאליטיקאנטן אדער אין געריכט, דארטן וועט מען דארפן נוצן די מיטלען וואס מען נוצט אין אזא פאל, ווי לייגן דרוק אויף די פאליטיקאנטן, אפילו שטארקע דרוק, אפילו סטראשאן איבער וואלן, זאגן אז אונז גייען זיך נישט רירן און זענען גרייט אויף מסירת נפש אא"וו. און אין געריכט קומען טענה'ן אז עס איז "רעליגיע" און זיי טארן נישט אריינרעדן עכ"פ נישט גרינגערהייט.

אבער ביז דאן, ביז מען רעדט צו זיי, ווילאנג מען רעדט צו די באורד אוו רידזשענס, איז נישט שייך קיין דרוק, עס איז נישט שייך קיין סטראשאן, זיי זענען נישט ערוועלט, זיי וועלן געשטעלט, און זיי דארפן נישט צוקומען צו אונזערע שטימען. אזוי אויך קען מען זיי נישט סטראשאן מיט "געזעץ" ווי "רעליגיע" ווייל דאס איז נישט זייער דאגה. זיי דארפן באשטעטיגן און באשטימען וואס מען זאל לערנען און וויאזוי. אויב האלט מען אז וואס זיי פארלאנגען איז קעגן די געזעץ, גוט, גיי אין געריכט! עס איז נישט זייער פראבלעם, און עס גייט זיי נישט אן. נישט פארדעם באקומען זיי באצאלט.

פונקט ווי מען קען נישט גיין צום שניידן אז ער זאל פאררעכטן די שוך, ווייל ער האט נישט, נישט די קענטעניס און נישט די כלים צו טאן די ארבעט, און וויפיל דו וועסט וויינען און זיך בעטן און אפילו סטראשאן.. וועט עס גארנישט העלפן, אזוי קען מען צו די באורד אוו רידזשענס "נישט רעדן" די שפראך פון פאליטיק, און נישט די שפראך פון געריכט.

איז וואס קען מען יא?

דא קומט די וויכטיגע נקודה. אזוי ווי זיי זענען געשטעלט צו באשטימען איבער עדיוקעישאן, צו דאס וואס מען לערנט איז גוט, צופרידנשטעלנד אא"וו, און אויב נישט וועלן זיי באשטעטיגן וואס מען דארף טוישן, איז דעריבער קען מען צו זיי פרובירן צו רעדן, און פארשטיין געבן אז... "אונזער עדיוקעישאן איז גוט"!

איר ווילט אונז זאלן לערנען מיט אונזערע קינדער גוט, אונז לערנען גוט! איר דארפט נישט מאכן קיין נייע גיידליינס, איר דארפט נישט אריינרעדן ביי אונז, אונז האבן א סיסטעם וואס איז געוואלדיג!

אבער דאן קומט ארויף די "מיליאן דאלאר פראגע"! "איר זאגט איר האט גוטע עדיוקעישאן, ווייזט אהער"! לאמיר זעהן וואס איר האט. און אויב איז עס טאקע גוט וועלן אונז נישט אריינרעדן, און ענק ווייטער לאזן טאן וואס איר פארשטייט איז גוט.

אונזער פראבלעם איז דאך אז אנדערע שרייען אז אונזער סיסטעם איז נישט גוט חלילה. און אז דער ציבור – שטילערהייט – איז נישט צופרידן און ווילן אז די שטאט זאל אריינרעדן און מאכן טוישן ח"ו.

און וויאזוי מען ווייזט מען פאר זיי אז די סיסטעם איז יא גוט און דער ציבור איז יא צופרידן, דאס איז מיט עטליכע וועגן.

איין זאך מען ווייזט זיי אויף וויפיל בעסער אונזער עדיוקעישאן איז מיט די פאקט אז ביי אונז איז נישטא קיין ווילדע פארברעכנס. מען ווייזט זיי אויף וויפיל ביזנעסער זענען דא וואס אידן וואס זענען אויפגעצויגן געווארן אין אונזער חינוך סיסטעם האבן אויפגעשטעלט.

מען נעמט בריוון פון היימישע אידן וואס זענען פראפעסיאנאלן איז זייער פעלד און זיי זאלן שרייבן אז זיי זענען אויפגעצויגן געווארן אונטער די סיסטעם און דאס האט זיי פארגעברייט פאר זייער קאריערע אא"וו.

אזוי אויך מאביליזירט מען טויזנטער אידן וואס זאלן אריינשיקן בריוון וואס זאגט אז אונז זענען זייער צופרידן פון אונזער חינוך סיסטעם. אונז זענען אויפגעצויגן געווארן אין דעם סיסטעם, און אונז ווילן אונזערע קינדער זאלן אויך האבן דעם זעלבן סיסטעם.

די אלע זאכן נוצן איבערצואווייזן פאר די באורד אוו רידזשענס אז ווען די היימישע אידן שרייען אז זיי האבן א גוטע סיסטעם, און אז דער ציבור איז צופרידן פון די סיסטעם, אז יש דברים בגוי.

אבער דאן איז דא נאך א זייער וויכטיגע זאך וואס מען דארף טאן, און דאס איז נאך וויכטיגער ווי אלעמען, און איז ממש קריטיש און די שפיץ אין וואס עס ווענד זיך צו זיי זאלן אננעמען אונזערע ווערטער איבער די גוטסקייט פון אונזער סיסטעם.

און דאס איז וואס מען רופט "קעריקולעם".

יעדע שולע האט – אדער דארף האבן – א קעריקולעם, וואס דאס איז א פונקטליכע סדר מיט פרטים איבער וואס מען לערנט אין די שולע. אלע סובדזשעקטס וואס מען לערנט, וויפיל מען לערנט, ווען מען לערנט אא"וו.

אז אונז ווילן אפילו האבן א שאנס אז די באורד אוו רידזשענס זאל אננעמען אונזער טענה אז אונזער סיסטעם איז גוט, דארף מען זיי ווייזן אונזער קעריקולעם. אונזער פונקטליכע פלאן וויאזוי אונז געבן פאר אונזערע קינדער די עדיוקעישאן וואס זיי האלטן און ווילן אז אלע קינדער דארפן באקומען.

אלזא, ווען מען רעדט אצינד פון שעות וואס מען לערנט, פון סאבדזשעקסט וואס מען לערנט, איז דאס פאר די באורד אוו רידזשענס. און די ציל פון דעם איז..

"אז זיי זאלן נישט אריינרעדן"!


דאס איז די שפיץ געדאנק. אז אונז זאגן פאר די באורד אוו רידזשענס אז ביי אונז וועט מען לערנען צוויי שעה ענגליש, איז דאס נישט ווייל די שטאט פארלאנגט דאס, און אונז געבן זיי נאך, פארקערט, ווייל אונז ווילן נישט די שטאט זאל אריינרעדן אין אונזער חינוך, שטעלן מיר אהער וואס מיר לערנען מיט די קינדער, אז זיי זאלן פארשטיין און איינזען אז דאס איז גוט, און "נישט" אריינרעדן!

ווען זיי רעדן פון אריינרעדן און איינטיילן וואס און וויאזוי מען זאל לערנען, אין די גיידליינס וואס זיי ווילן איינפירן און אויף וואס די באורד אוו רידזשענס וועט בקרוב אפגעבן זייערע שטימען, איז א פארלאנג פאר איבער פיר שעה! און נאך פילע פארלאנגען, "דאס" איז וואס די שטאט פארלאנגט, און דאס איז וואס זיי ווילן אונז זאלן זיי נאכגעבן.

אונז זאגן זיי "רעד נישט אריין" זאג אונז נישט וואס אונז זאלן לערנען, לאז אונז אליינס מאכן אונזער סיסטעם. טא, נישט נאר מען האלט נישט דארט פון נאכגעבן פאר די שטאט סיי וואס, נאר פארקערט, מען זאגט זיי "לאז אונז במנוחה".

נאר כדי זיי זאלן עס אננעמען, און מסכים זיין נישט אריינצורעדן, דארפן אונז צושטעלן א נארמאלע קעריקולעם, צושטעלן א נארמאלע פלאן, א פלאן וואס זיי זאלן אננעמען און מסכים זיין אז דאס איז "עפעס גערעדט" און נישט קיין ליצנות, אזוי ארום מיט'ן אויבערשטנס הילף וועלן זיי אונז טאקע אפלאזן און נישט פרובירן אריינרעדן.

סיכום הדברים

אלזא, ווען מען רעדט פון די פראבלעם פון נאכגעבן פאר די רעגירונג, און מען איז דאן צו לערנען צוויי שעה הייסט נאכגעגעבן, צו עס הייסט משנה געווען, און צו אצינד איז א שעת השמד און מען דארף זיך קעגן שטעלן מיט מסירת נפש אפילו אויף ערקתא דמסאנא אא"וו, דאס איז אלס גוטע און שטארקע שאלות, אבער.. עס איז נישט נוגע יעצט!

יעצט רעדט מען נישט פון "נאכגעבן" גארנישט, מען רעדט בכלל נישט פון פארהאנדלען מיט זיי, מען רעדט פארקערט, אז זיי "זאלן נישט" אריינרעדן, אז מיר זאלן "נישט" דארפן נאכגעבן.

אויב חלילה דאס ארבעט זיך נישט אויס, און זיי שטימען יא פאר די נייע גיידליינס, דאן וועלן די אלע שאלות זיין אקטועל, און דאן וועלן די רבנים דארפן דן זיין איבער דעם, צו עס איז שעת השמד, צו דאס הייסט "נאכגעגעבן" אדער נישט וכדו'. ח"ו היו לא תהיה.

--

אלזא, די אלע טענות וואס מען הערט פון פארשידענע מענטשן, צו אז מען דארף לייגן פאליטיש שריט און שרייען אונז גייען זיך נישט לאזן, צו אז מען דארף שרייען אז עס איז רעליגיע און זיי מעגן נישט אריינרעדן, די אלע טענות און עצות זענען נישט אקטועל מכל וכל, ווייל די באורד אוו רידזשענס זענען נישט ערוועלט און זענען נישט קיין ריכטער אדער לויערס.

און ווייטער די טענה אז מען טאר נישט נאכגעבן און מען טאר נישט מאכן קיין פשרות, נא, דאס איז דאך אויף וואס מען ארבעט, מען ארבעט עס אל חלילה נישט צוקומען אז די שטאט זאל אריינרעדן און פארלאנגען טוישן. מען זוכט צו פארמיידן עס זאל אפילו נישט צוקומען צו די מצב אז מען זאל דארפן קעמפן און נישט נאכגעבן.

ווייל מען דארף שטארק געדענקען, אויב חלילה עס קומט אן צו דעם אז די באורד אוו רידזשענס שטימט דערפאר, און מען דארף לייגן פאליטישע דרוק, און עס קומט אן אין געריכט, דאן קענען מיר טאקע פרובירן צו נוצן פאליטישע דרוק און לעגאלע טענות, אבער עס איז ווייט פון א גאראנטי עס זאל ארבעטן. און ביזן סופרים קאורט קען עס אנקומען און זיי קענען חלילה ארויסגעבן א אורטייל אז די שטאט קען יא אריינרעדן אפילו עס איז רעליגיע ח"ו היו לא תהיה.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 7:48 pm
דורך לכאורה
זייער קלאר! שטארק הנאה געהאט!

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:00 pm
דורך אביונה
נכון מאוד לפרסם הדברים [עכ"פ בבתי מדרשות]

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:03 pm
דורך ביללער
אה ענדליך

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:11 pm
דורך ביללער
איין זאך ביסטו נישט מסביר וואס פעלט אויס צו לערנען צוויי שעה. דער סכום פון שעות, דאס איז פונקט וואס ווייזט אויף פאר די באורד אז אונזער עדיוקעשין איז גוט.? האבן עס די באורד דערמאנט? איז עס אין געזעץ
וואס איז די סיבה דערפון פונקטליך.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:20 pm
דורך אביונה
ביללער האט געשריבן:איין זאך ביסטו נישט מסביר וואס פעלט אויס צו לערנען צוויי שעה. דער סכום פון שעות, דאס איז פונקט וואס ווייזט אויף פאר די באורד אז אונזער עדיוקעשין איז גוט.? האבן עס די באורד דערמאנט? איז עס אין געזעץ
וואס איז די סיבה דערפון פונקטליך.

די סיבה איז דאך פשוט, עס מוז דאך פיטן די צייט פאר אלע סאבדזשעקטס
מען קען דאך נישט איינרעדן אז אין איין שעה לערנט מען צאם כל התורה כולה...

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:21 pm
דורך ביללער
נע

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:30 pm
דורך בריווח
ביללער האט געשריבן:איין זאך ביסטו נישט מסביר וואס פעלט אויס צו לערנען צוויי שעה. דער סכום פון שעות, דאס איז פונקט וואס ווייזט אויף פאר די באורד אז אונזער עדיוקעשין איז גוט.? האבן עס די באורד דערמאנט? איז עס אין געזעץ
וואס איז די סיבה דערפון פונקטליך.

די צוויי שעה איז וואס איז אמאל געווען אין סאטמאר. טא דאס איז עפעס וואס אונז קענען צושטעלן אן קיין פראבלעם ע"פ השקפת הרב הקדוש מסאטמאר זי"ע.

איז אונז שטעלן צו דאס בעסטע וואס מען קען אין די ראמען וואס די גדולי ישראל האבן אראפגעשטעלט אן דארפן מאכן שינוים מיט די האפענונג אז זיי וועלן זיין צופרידן פון דעם אי"ה.

די עקספערטן אין עדיוקעישאן וואס קוקן איבער די קעריקולעם צו עס איז גוט, זאגן אז דאס האט א גוטע שאנס צו זיין צופרידנשטעלנד. אונטער דעם איז ווייניג. וואס דארף מען מער, אז מען האט עס דעמאלט אראפגעשטעלט פאר צוויי שעה, איז עס אויך ווייל מען האט פארשטאנען אז אונטער דעם איז צו ווייניג.

--

אגב, איך בין נישט קיין ווארטזאגער פאר קיינעם, נישט פאר די עסקנים אין נישט פאר די רבנים. נאר איינפאך אביסל דורכגעטאן די זאך און געפרעגט אויף צו פארשטיין. טא עס קען זיין אז געוויסע זאכן וועל איך נישט קענען ענטפערן, זאל מען דאס נישט נעמען כאילו א פעלער אין די רבנים אדער עסקנים ח"ו.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:34 pm
דורך גברא רבא
בריווח האט געשריבן:מציאות הדברים
וייל מען דארף שטארק געדענקען, אויב חלילה עס קומט אן צו דעם אז די באורד אוו רידזשענס שטימט דערפאר, און מען דארף לייגן פאליטישע דרוק, און עס קומט אן אין געריכט, דאן קענען מיר טאקע פרובירן צו נוצן פאליטישע דרוק און לעגאלע טענות, אבער עס איז ווייט פון א גאראנטי עס זאל ארבעטן. און ביזן סופרים קאורט קען עס אנקומען און זיי קענען חלילה ארויסגעבן א אורטייל אז די שטאט קען יא אריינרעדן אפילו עס איז רעליגיע ח"ו היו לא תהיה.

זייער שיין ! אבער אין פאקט ווערט אין די פארגעשטעלטע בריוו פון פערלס יא דערמאנט פארשידנע ליגאלע טענות ווי למשל אז צופיל שעות באקריוועט אונזערע רעכטן פון גיבן אונזער אייגנע עדיקעשן

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:43 pm
דורך בריווח
גברא רבא האט געשריבן:
בריווח האט געשריבן:מציאות הדברים
וייל מען דארף שטארק געדענקען, אויב חלילה עס קומט אן צו דעם אז די באורד אוו רידזשענס שטימט דערפאר, און מען דארף לייגן פאליטישע דרוק, און עס קומט אן אין געריכט, דאן קענען מיר טאקע פרובירן צו נוצן פאליטישע דרוק און לעגאלע טענות, אבער עס איז ווייט פון א גאראנטי עס זאל ארבעטן. און ביזן סופרים קאורט קען עס אנקומען און זיי קענען חלילה ארויסגעבן א אורטייל אז די שטאט קען יא אריינרעדן אפילו עס איז רעליגיע ח"ו היו לא תהיה.

זייער שיין ! אבער אין פאקט ווערט אין די פארגעשטעלטע בריוו פון פערלס יא דערמאנט פארשידנע ליגאלע טענות ווי למשל אז צופיל שעות באקריוועט אונזערע רעכטן פון גיבן אונזער אייגנע עדיקעשן

ווי פארשטענדליך איז אלס כדאי ווען מען שטעלט אראפ די קעיס עס צו מאכן אויפ'ן בעסטן וועג אפילו נישט יעדע איינציגע פונקט איז וואס מאכט אויס לגבי יעדעם.

עס איז אליינס פארשטענדליך אז ווען א באורד מעמבער דארף מאכן א באשלוס צו זיי זאלן זיין צופרידן פון וואס מען צייגט זיי און נישט פארלאנגען אריינצורעדן אין אונזער חינוך, וועט יעדע טענה אין דעם דירעקציע פון די אומפראקטישקייט אדער אומ'יושר פון יא אריינרעדן העלפן שטופן צו א פאזיטיווע באשלוס.

די הויפט נקודה איז, אז סתם טענה'ן איבער די פארלאנגען אין די גיידליינס האט נישט קיין האפט ביי זיי, נאר אויב מען קען זיי ווייזן עפעס זאכליך.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:47 pm
דורך ליידיג גייער
זייער שיין און קלאר.

אבער אויב איז די קעריקיולעם אדער די צוויי שעה הייסט משנה געווען וואס איז א חילוק וואו אין די מערכה מען האלט יעצט.

אבער לגבי דאס וואס דו זאגסט אז ס'איז נישט קיין שעת הגזירה און מ'טרייט צו פריווענטען עס זאל נישט קומען דערצו קען זיין אז ביסט גערעכט, אבער די וועמען דו פרובירסט צו איבערצייגן לאזן זיך נישט אזוי שנעל איבער רעדן.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 8:57 pm
דורך טראכט א מינוט
זייער קלאר ארויס געברענגט
איינער קען אפשר מאכן א pdf?

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 9:05 pm
דורך בן ימיני
ליידיג גייער האט געשריבן:זייער שיין און קלאר.

אבער אויב איז די קעריקיולעם אדער די צוויי שעה הייסט משנה געווען וואס איז א חילוק וואו אין די מערכה מען האלט יעצט.

אבער לגבי דאס וואס דו זאגסט אז ס'איז נישט קיין שעת הגזירה און מ'טרייט צו פריווענטען עס זאל נישט קומען דערצו קען זיין אז ביסט גערעכט, אבער די וועמען דו פרובירסט צו איבערצייגן לאזן זיך נישט אזוי שנעל איבער רעדן.


איינער וואס וויל זיך נישט איבערצייגן קען מען נישט
דאס איז ממש דברים קילורין לענים פאר
ווער עס וויל פארשטיין די מהלך וואס די עסקנים נוצן
בפרט נאך די לעצטערע בילבול המוחות

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 9:38 pm
דורך בר דעת
הרב בריווח האסט זייער ברייט און שיין מסביר געווען די מציאות הדברים אין פראקטישן זין, אבער פון דארט ביזן אליינס ארויסנעמען א פסק הלכה מכוח דיין סברא לחלק, אן ברענגן דערצו קלארע ראיות מיט מראי מקומות איז פאלג מיר א גאנג.

עס קען זיין אז דיין טענה און סברא איז אויסגעהאלטן טויזענט פראצענט, אבער דאס דארף מען הערן פון די רבנים היושבים על מדין אויב עס איז טאקע אזוי און עס שטימט טאקע להלכה לויט ווי מען זעהט אין די פוסקים.
איך בין זיכער אז די רבנים זענען יעצט דן אויפן ענין און זיי וועלן ארויסגעבן א פסק הלכה מיט טעמים ונימוקים מיט מראי מקומות פון פריערדיגע פוסקים.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 9:54 pm
דורך אפשר פארקערט
בר דעת האט געשריבן:הרב בריווח האסט זייער ברייט און שיין מסביר געווען די מציאות הדברים אין פראקטישן זין, אבער פון דארט ביזן אליינס ארויסנעמען א פסק הלכה מכוח דיין סברא לחלק, אן ברענגן דערצו קלארע ראיות מיט מראי מקומות איז פאלג מיר א גאנג.

עס קען זיין אז דיין טענה און סברא איז אויסגעהאלטן טויזענט פראצענט, אבער דאס דארף מען הערן פון די רבנים היושבים על מדין אויב עס איז טאקע אזוי און עס שטימט טאקע להלכה לויט ווי מען זעהט אין די פוסקים.
איך בין זיכער אז די רבנים זענען יעצט דן אויפן ענין און זיי וועלן ארויסגעבן א פסק הלכה מיט טעמים ונימוקים מיט מראי מקומות פון פריערדיגע פוסקים.


אוודאי דארפען די רבנים עס דן זיין און זיי זענען עס טאקע דן
אבער אויף וואס דארף מען יעצט ארויס קימען מיט פסק הלכה אפשר צי מזאל מוחה זיין ?

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 9:57 pm
דורך גברא רבא
בר דעת האט געשריבן:הרב בריווח האסט זייער ברייט און שיין מסביר געווען די מציאות הדברים אין פראקטישן זין, אבער פון דארט ביזן אליינס ארויסנעמען א פסק הלכה מכוח דיין סברא לחלק, אן ברענגן דערצו קלארע ראיות מיט מראי מקומות איז פאלג מיר א גאנג.

עס קען זיין אז דיין טענה און סברא איז אויסגעהאלטן טויזענט פראצענט, אבער דאס דארף מען הערן פון די רבנים היושבים על מדין אויב עס איז טאקע אזוי און עס שטימט טאקע להלכה לויט ווי מען זעהט אין די פוסקים.
איך בין זיכער אז די רבנים זענען יעצט דן אויפן ענין און זיי וועלן ארויסגעבן א פסק הלכה מיט טעמים ונימוקים מיט מראי מקומות פון פריערדיגע פוסקים.

זייט ווען דארפן רבנים ארויס געבן זייערע מראי מקומות, בפרט אז דאס האט מיט השקפה אויב זיי האבן אונטער געשריבן אז פערל'ס ארבעט אונטער די אויפזיכט פון די רבנים איז דאס גענוג פאר 97 פארצענט כלל ישראל און פאר די איבריגע 3 פארצענט וועלן די מראי מקומות נישט העלפן. בריווח האט שיין מסביר געווען וואס די שטעלנג פון די רבנים איז.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 10:39 pm
דורך בר דעת
רבנים דארפן אפשר נישט מסביר זיין אבער געווענליך ווען מען רעדט פון אזא ערענסטע הלכהדיגע זאך שרייבט מען יא ארויס מראי מקומות להלכה.

אויף דערווייל האב איך נישט געזעהן קיין שום פסק הלכה פון רבנים, ממילא איז די הסבר אויף א פסק וואס גייט אפשר ארויסקומען דערווייל נישט אין פלאץ.
איך קען דיר געבן נאך א טוץ מיט סברות פארוואס עס זאל נישט זיין קיין פראבלעם יעצט אביסל צו פארבעסערן די לימודי חול, אבער אזויווי איך בין נישט קיין פוסק וועל איך ווארטן צו הערן וואס די רבנים האבן צו זאגן, נישט אליינס פסקנען בשם די רבנים.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 11:15 pm
דורך בר דעת
איך האב נאכאמאל איבערגעליינט די גאנצע אריכות הדברים וואס בריווח האט געשריבען און ער שרייבט קלאר אז מען דארף בכלל נישט יעצט דן אויב מען מעג מאכן שינויים ווייל זיין סברא איז אזוי שטארק און זיכער אז ווילאנג מען האט נאכנישט ארויסגעגעבן קיין גזירה איז עס נישט קיין שעת השמד.

דאס שרייבט ער אלס סיכום הדברים

אלזא, ווען מען רעדט פון די פראבלעם פון נאכגעבן פאר די רעגירונג, און מען איז דאן צו לערנען צוויי שעה הייסט נאכגעגעבן, צו עס הייסט משנה געווען, און צו אצינד איז א שעת השמד און מען דארף זיך קעגן שטעלן מיט מסירת נפש אפילו אויף ערקתא דמסאנא אא"וו, דאס איז אלס גוטע און שטארקע שאלות, אבער.. עס איז נישט נוגע יעצט!

יעצט רעדט מען נישט פון "נאכגעבן" גארנישט, מען רעדט בכלל נישט פון פארהאנדלען מיט זיי, מען רעדט פארקערט, אז זיי "זאלן נישט" אריינרעדן, אז מיר זאלן "נישט" דארפן נאכגעבן.

אויב חלילה דאס ארבעט זיך נישט אויס, און זיי שטימען יא פאר די נייע גיידליינס, דאן וועלן די אלע שאלות זיין אקטועל, און דאן וועלן די רבנים דארפן דן זיין איבער דעם, צו עס איז שעת השמד, צו דאס הייסט "נאכגעגעבן" אדער נישט וכדו'. ח"ו היו לא תהיה.
-------------------

אזא מהלך איז קלאר נישט אויסגעהאלטן צו זאגן אז מען דארף אפילו נישט דן זיין דערויף ווייל איך האב דאך אזא שטארקע סברא אז בכגון דא איז אפילו נישט דא קיין שאלה.

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 11:22 pm
דורך בנציון יאזעפאוויטש
בר דעת האט געשריבן:אבער אזויווי איך בין נישט קיין פוסק וועל איך ווארטן צו הערן וואס די רבנים האבן צו זאגן,


29856.png
29856.png (155.38 KiB) געזעהן 7413 מאל

געשריבן: דאנארשטאג אוגוסט 08, 2019 11:35 pm
דורך יין ישן
הרב בריווח זייער קלאר און זאכליך, אויך מער ווייניגער פארשטאנען אז דאס איז די מטרה פון פארבעסערן די סיסטעם יעצט, כדי צו האלטן די רעגירונג אינדרויסן, אבער דו האסט עס שיין צולייגט אויף טעלערלעך די גאנצע נושא, ייש"כ!

געשריבן: פרייטאג אוגוסט 09, 2019 12:05 am
דורך שמו
מצורף

געשריבן: פרייטאג אוגוסט 09, 2019 12:13 am
דורך willibugy
יש"כ בריווח, איך האב געווארט אויף דעם, געשריבן צי דער זאך

געשריבן: פרייטאג אוגוסט 09, 2019 12:15 am
דורך שמו
שמו האט געשריבן:פי די עף מצורף

ניסיתי לצרף, ומשום מה לא צורף

איני יודע אמאי.

געשריבן: פרייטאג אוגוסט 09, 2019 12:19 am
דורך פעטער יעקל
א ברייטע אויפקלערונג.pdf
(74.9 KiB) דאונלאודעד 481 מאל

געשריבן: פרייטאג אוגוסט 09, 2019 1:47 am
דורך טראכט א מינוט
פעטער יעקל האט געשריבן:
א ברייטע אויפקלערונג.pdf

שכח פעטער